Αθλητικά

Τι αναφέρει ο ΚΑΠ για την υγειονομική κρίση κορονοϊού με αφορμή το αίτημα αναβολής που ζήτησε ο Παναθηναϊκός

Αίτημα αναβολής της προτελευταίας αγωνιστικής ζήτησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά την «έκρηξη» κρουσμάτων κορονοϊού σε παίκτες και μέλη της ομάδας, καθώς νοσούν τουλάχιστον 24 άτομα!

Ο ΚΑΠ, λοιπόν, δίνει το δικαίωμα αιτήματος για την αναβολή αγώνα στην περίπτωση πολλών κρουσμάτων κορωνοϊού και στην συγκεκριμένη περίπτωση στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τι αναφέρει το σχετικό άρθρο του ΚΑΠ:

«Άρθρο 11 Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα παράγραφος 5:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ημέρα, την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αγώνα, υποχρεούται όμως να ειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους και το αρμόδιο Τμήμα Τάξης τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την εκ νέου ορισθείσα ώρα έναρξης του αγώνα.

Το 48ωρο αρχίζει από την αποστολή της ειδοποίησης, με FAX ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, από τη διοργανώτρια στους εμπλεκόμενους. Κατ’ εξαίρεση για υγειονομικούς λόγους και μόνο όταν πρόκειται για την περίπτωση πανδημίας (Covid-19), η ανωτέρω προθεσμία δύναται να συντμηθεί περαιτέρω σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Η επιτροπή διοργανώσεων της ΕΠΟ και η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή για τα επαγγελματικά και τα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της ή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου / Αντιπροέδρου αυτής, μπορούν να αποφασίζουν την αναβολή αγώνων ή αγωνιστικών ημερών σε ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Αντιστοίχως με απόφαση του Δ.Σ. της διοργανώτριας μπορεί να αναστέλλεται η έναρξη ή η συνέχιση ενός πρωταθλήματος ή ακόμα και να διακόπτεται αυτό οριστικά υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος κανονισμού(SL)».

Πηγή: sport-fm.gr

Πηγή: thecaller.gr

Back to top button