Υγεία

Ποιος ο ρόλος της ψωρίασης στην ψυχολογία των ασθενών;

Η ψωρίαση δεν είναι μια ασθένεια που προσβάλει μόνο το δέρμα· έρευνες έχουν δείξει ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα ζωής των ασθενών με αποτέλεσμα την αρνητική επίπτωση στην συναισθηματική και κοινωνική ζωή των πασχόντων.

Ορισμένες μελέτες έχουν αποδείξει τον συσχετισμό μεταξύ της κατάθλιψης, του άγχους ή των αρνητικών σκέψεων και της ψωρίασης. Στην Ευρώπη όμως δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί η πραγματική επίδραση των ψυχικών νόσων στους ασθενείς με ψωρίαση.

Η οπτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν αναλογιστούμε ότι η θεραπεία όσων πάσχουν από ψωρίαση ενδέχεται να είναι ανεπαρκής αν δεν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί η ψυχολογική διάσταση της νόσου.

Η διαχείριση μιας δερματικής νόσου όπως η ψωρίαση μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο ψυχολογικό φορτίο που ο ασθενής ενδέχεται να γίνει πιο επιρρεπής στην εκδήλωση ψυχολογικών διαταραχών. Η ψωρίαση συνδέεται συνήθως με ψυχική δυσφορία αγχώδους ή καταθλιπτικού τύπου. Μακροχρόνια, είναι κοινό φαινόμενο να βλέπουμε ψωριασικούς ασθενείς με χρόνιο άγχος καθώς η ψωρίαση επηρεάζει αρνητικά την συνολική ποιότητα ζωής του ατόμου.

Η κοινωνική απομόνωση και η μοναξιά μπορεί να επιδεινώσουν το άγχος, την ανησυχία και την ποιότητα του ύπνου. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό για τα άτομα με ψωρίαση να διατηρήσουν δεσμούς (κοινωνικούς και συναισθηματικούς) που μπορούν να τους βοηθήσουν να μοιράζονται τα προβλήματά τους με τους άλλους. Επίσης, είναι σημαντικό και πολύ βοηθητικό για τη διαχείριση της νόσου να ενταχθούν οι ασθενείς σε ομάδες με άτομα που βιώνουν τις ίδιες συνθήκες. Σύλλογοι ασθενών και διάφορες ομάδες υποστήριξης βοηθούν σημαντικά στην κοινωνικοποίηση και στη βελτίωση της ζωής τους. Πολύ σημαντική βοήθεια παρέχει επίσης και η συζήτηση με τον δερματολόγο σχετικά με την ψυχική δυσφορία.

Άτομα που πάσχουν από ψωρίαση παρουσιάζουν συχνά αρνητικές σκέψεις και έλλειψη σχεδιασμού της μελλοντικής τους ζωής.

Εκτός από τον δείκτη DLQI που αποτυπώνει την συνολική επίπτωση της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής των ασθενών, υπάρχει και ένας εξειδικευμένος δείκτης, HADS που αποτυπώνει το επίπεδο κατάθλιψης ή άγχους που βιώνει ο ψωριασικός ασθενής.

*Ο Παντελής Παναγάκης είναι Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», στην Αθήνα

Πηγή: thecaller.gr

Back to top button